Dissabte, 21 juliol 2018

Formació professional per a l'Ocupació i certificats de professionalitat

Què és la formació professional per a l'ocupació?

És el conjunt d'accions de formació que tenen la missió de formar i capacitar les persones per al treball i actualitzar les seues competències, coneixements i qualificacions professionals al llarg de la seua vida professional.

Està vinculada al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i a les comunitats autònomes, en el nostre cas, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF).

Formació professional per a l'Ocupació i certificats de professionalitat

Són un instrument que acredita, de manera oficial, les qualificacions professionals que s'han obtingut a través de cursos o de l'experiència laboral. Es refereixen als coneixements i capacitats necessàries per a desenvolupar una ocupació determinada i s'estructuren en competències professionals.

Actualment existeixen 664 qualificacions o certificats de professionalitat que es classifiquen en 5 nivells, encara que els cursos per a l'obtenció d'un certificat de professionalitat arriben fins al nivell 3, i 26 famílies professionals en el catàleg de l'Institut Nacional de Qualificacions Professionals.

Més informació: http://www.servef.gva.es/especialidades

Com s'obtenen?

Hi ha dues maneres d'obtindre un Certificat de Professionalitat:

 • A través de cursos de certificat de professionalitat que ofereix el SERVEF o centres de formació públics o privats acreditats.
 • A través de procediments per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals, si es té experiència laboral o formació no formal en l'ofici corresponent. Aquests procediments els convoca la Generalitat Valenciana per a algunes ocupacions al llarg de l'any.
  Més informació: www.ceice.gva.es www.todofp.es

Quins són els requisits d'accés?

Segons el nivell del Certificat de Professionalitat existeixen uns requisits mínims d'accés.

 • Certificats de nivell 1: No requereix titulació prèvia.
 • Certificats de nivell 2: Graduat ESO
 • Certificats de nivell 3: Batxillerat.

* És important que en el SERVEF tinguen constància del teu nivell d'estudis perquè no t'excloguen, per motius de formació, en els processos de selecció d'alumnat per als cursos de Certificat de Professionalitat. Pots consultar en l'oficina del SERVEF de Dénia o a través de l'apartat autoentrevista en l’Autoservef, quina informació consta en la teua demanda d'ocupació.

* Si no tens la titulació requerida, pots realitzar les proves de Competències Clau que determinaran si tens o no els coneixements necessaris per a poder realitzar els cursos.

Què és una acreditació parcial acumulable?

Es tracta d'una certificació que s'expedeix: a les persones que han realitzat un curs de certificat de professionalitat i no han superat la totalitat dels mòduls que el componen, o a les persones que han realitzat algun curs que inclou solament alguns mòduls o unitats de competència d'un certificat de professionalitat i no la totalitat del certificat. En aquest cas, solament s'acreditaran les competències professionals adquirides i no el certificat de professionalitat complet.

Acreditació i validesa

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o, si és el cas, les comunitats autònomes, són les encarregades d'expedir els certificats o les acreditacions parcials.

Més informació: www.ceice.gva.es

Té caràcter oficial i validesa professional en tot el territori nacional i a Europa a través del suplement Europass .

Programes de Formació Professional per a l'Ocupació

En el nostre municipi podem trobar els programes següents:

 • a) Accions formatives per a persones desocupades.
 • b) Accions formatives per a persones ocupades.
 • c) Tallers d'Ocupació.
a) Accions formatives per a persones aturades
 • Requisits d’accés:
  • Prioritàriament dirigides a persones aturades que figuren inscrites en el SERVEF.
  • Algunes accions formatives presenten requisits d'accés específics (nivell d'estudis, edat, pertinença a algun col·lectiu...)
 • Durada:
  • Variable.
 • Titulació:
  • Certificat d'aprofitament o certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable de les unitats de competència que corresponguen.
 • On:
  • Centres de formació públics o privats acreditats i autoritzats pel SERVEF. En 2016 en el municipi de Dénia han impartit cursos del Servef els següents centres de formació: Acadèmia La Glorieta, Comissions Obreres, Creama i el Centre de Turisme (CdT).
 • Quan:
  • La majoria de cursos s’inicien durant l’últim trimestre de l’any, excepte els del Cdt que s’ofereixen durant tot l’any.
 • Oferta formativa:
  • CdT Dénia: Més informació: www.xarxadecentresdeturisme.com
  • Altres centres col·laboradors del SERVEF: Cada any, el centre Servef de Dénia, quan està disponible exposa al seu tauler la previsió de cursos. En el moment que s’haja de realitzar la selecció de l’alumnat estarà disponible la inscripció en l’AUTOSERVEF. Més informació: www.servef.gva.es
b) Accions formatives per a persones ocupades
 • Requisits d’accés:
  • Prioritàriament dirigides a persones ocupades.
 • Durada:
  • Variable.
 • Titulació:
  • Certificat d'aprofitament o certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable de les unitats de competència que corresponguen.
 • On:
  • Centres de formació o entitats públiques o privades acreditades i autoritzades per a impartir aquest tipus de formació.
  • Empreses que desenvolupen accions formatives per als seus propis treballadors.
 • Quan:
  • Durant tot l’any.
 • Oferta formativa:
  • CdT Dénia: Més informació: www.xarxadecentresdeturisme.com
  • Altres centres de formació: Alguns centres de formació o entitats públiques o privades ofereixen també formació dirigida prioritàriament a persones ocupades. Normalment no es tracta d'una agenda anual tancada com en el cas del Cdt. Podràs trobar informació en el moment en què es convoque alguna acció formativa en l'agenda d'esdeveniments.
c) Tallers d'ocupació.

Són programes mixts d'ocupació i formació en els quals es combina la formació amb l'ocupació. L'alumnat és contractat per a la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

 • Requisits d'accés:
  • Tindre 25 anys o més.
  • Estar en situació de desocupació i registrat/ada en el Servef.
  • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
  • Depenent del nivell del Certificat de Professionalitat pot haver-hi requisits específics quant al nivell d'estudis.
 • Durada:
  • 12 mesos (1.920 hores)
 • Titulació:
  • Certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable de les unitats de competència que corresponguen.
 • On:
  • Creama Dénia.
 • Quan:
  • Depén de la convocatòria del SERVEF. Per a poder accedir al procés de selecció caldrà sol·licitar-ho en el centre Servef de Dénia, i haurà d’indicar l'especialitat que interesse.
 • Oferta formativa:
  • Creama Dénia: Actualment en Creama s'està realitzant el Taller d'Ocupació en l’àmbit comarcal Marina Alta VI, en les especialitats següents:
   • Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
   • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.Estem a l'espera de la resolució d'una nova convocatòria per a l'inici del Taller d'Ocupació Marina Alta VII durant el 2017

Uso de cookies de deniaempleo.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR