Dijous, 22 de febrer 2024
Volver

Ajudes per a la realització d'INVERSIONS en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a l'exercici 2022 (ESEMDI). Economia social.

Ajudes per a la realització d'INVERSIONS en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a l'exercici 2022 (ESEMDI). Economia social.

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat i de facilitar la seua consolidació.

En concret, podrà ser objecte de subvenció la realització d'inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat, plena i no condicionada, llevat que en l'Ordre de bases reguladores es permeta una altra cosa, de béns específicament afectes a la realització de l'objecte social de l'entitat, de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que aquesta inversió contribuïsca a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció.


IMPORTANT:

* Només seran subvencionables les inversions:
- Quan s'acredite que contribueixen a la creació de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció, o a la consolidació o millora de la seua competitivitat empresarial.
- I sempre que s'ajusten al que disposa l'article 16 de l'Ordre 11/2019 i també al que preveu en el seu article 9.1.h.

* Les ajudes per a la realització d'inversions en obres i instal·lacions tècniques (ESEMOB) s'han de sol·licitar utilitzant el tràmit corresponent de la Guia PROP, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

* Respecte de les despeses subvencionables, cal ajustar-se al que disposen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 2 de l'Ordre 11/2019, així com al seu article 10 en matèria de justificació.

+ info

Uso de cookies de deniaempleo.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR